Påfyll

Noen ganger trenger vi mennesker å bryte med gamle rutiner. Legge ut på små eller store eventyr. La oss inspireres. Komme hjem med nye minner og ny energi.

For meg går reising hånd i hånd med fotolyst, dokumentering og reportasje. Har du en historie som venter på å bli fortalt?