Dagen vi spiste Peter og Pan

Menneskets fremtid avhenger av endringer i forbruksmønstren. For oss som spiser kjøtt er det relevant å reflektere over hvordan den enkelte kan ta ansvar for en bærekraftig kjøttproduksjon. Disse bildene ble tatt høsten 2020 da vi i "grisegruppa" på Hokholt gård slaktet de flotte dyrene våre.