Dagen vi spiste Peter og Pan

Menneskets fremtid avhenger endringer i konsumptionsmønstrene våre. For oss som spiser kjøtt er det relevant å reflektere over hvordan den enkelte kan ta ansvar for en bærekraftig kjøtt produksjon. Disse bildene ble tatt høsten 2020 da vi i "grisegruppa" på Hokholt gård slaktet de flotte dyrene våre.