Moderskapet

Moderskapet som rolle fascinerer og opptar meg. Nærheten, distansen, ønskene, lengselen, avvisningene og ambisjonene. Forventningene fra barnet, mor, familien og samfunnet. Høye forventninger som mange av oss har opplevd hvordan kan skape farlige høyder å falle fra. 

Med disse bildene ønsker jeg å gi uttrykk for noe av konflikten, ambivalensen og sårbarheten som jeg mener kommer med morsrollen. Stille spørsmål om hva som er en god nok mor.

Stort takk til vakre, sterke Nicoline og skjønne, morsomme Viljar som har hjulpet meg skape disse bildene.